Opis działalności spółki i dane podstawowe działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne.

 Ulica  ul. Równinna 29-31  Telefon  +48 56 6600861
 Kod  87-100  Fax  +48 56 6390005
 Miasto  Toruń  Internet  www.dektra.pl
 Kraj  Polska  Email dektra@dektra.pl
Nazwa spółki DEKTRA SA NIP 879-22-12-347
Prezes Beata Stefańska KRS 0000373212
Sektor Handel REGON 871239844
PKD 46.18.Z NewConnect DKR
Liczba akcji 1.104.000 ISIN PLDKTRA00013
LEI 259400RZ9AR1T4ZBVD33

W rolnictwie i ogrodnictwie towary oferowane przez Spółkę stosowane są natomiast do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Spółka dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych. Spółka działa na obszarze całego kraju.

Zarys planów strategicznych spółki

Spółka Akcyjna Dektra jest czołowym polskim producentem i dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa oraz siatki podtynkowej z włókna szklanego. Działania Zarządu Spółki mają na celu wykorzystanie posiadanego potencjału w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji obranych kierunków rozwoju...

WIĘCEJ

Opis rynku na którym działa spółka

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez Spółkę Dektra towary jest ilość realizowanych inwestycji budowlanych takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej) oraz remonty istniejących budynków (w szczególności prace termomodernizacyjne). Spółka w 2011 r. zaistniała na rynku dostaw materiałów dla budownictwa infrastrukturalnego..

WIĘCEJ

Walne zgromadzenie

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 11.05.2018 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach...

WIĘCEJ

Dokumenty korporacyjne

regulamin-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy
Regulamin walnego zgromadzenia DEKTRA SA
Regulamin Rady Nadzorczej Dektra SA
Regulamin Zarządu Dektra SA
statut
Statut Dektra SA
oswiadczenie
Oświadczenie Zarządu Dektra SA

Społeczna Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane przez Grupę Kapitałową Dektra SA, uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Tylko zrozumienie oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie umożliwia funkcjonowanie zgodnie z prawem oraz normami, które nie są prawnie wiążące. Normy te odwołują się do samoświadomości przedsiębiorcy, który współtworząc system, zdaje sobie sprawę z istnienia naturalnych praw i powinności, bez których ani system, ani przedsiębiorca nie mogli by w przyszłości istnieć.
Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce
Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie głosi pierwsze zdanie Raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który w 1987 roku zapoczątkował ideę CSR na świecie. Przedstawiciel Spółki zależnej Indiver SA zasiada w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Udział w pracach tego komitetu pozwolił Grupie Kapitałowej Dektra SA mieć realny wpływ na kształt normy ISO 26000.
  • ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR: Corporate Social Responsibility).
  • Norma ta stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee.
  • Z racji wysokiego prestiżu i globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, norma ISO 26000 ma szanse stać... ZOBACZ WIĘCEJ

Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Beata Stefańska

Prezes Zarządu

Maciej Stefański
Wiceprezes Zarządu
 
Barbara Rusinowska-Mynett

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

drMałgorzata Kędzior- Laskowska

Członek Rady Nadzorczej

 
Wiesława Stefańska

Członek Rady Nadzorczej

Janina Dorniak

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Boiwka

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

Czytaj dalej