Raport kwartalny Spółki DEKTRA SA za IV kwartał 2014 roku

W dniu 13.02.2014 r. Zarząd DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2014.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z jego treścią.