Raport za III kwartał 2020 już dostępny

W dniu 13 listopada 2020 został opublikowany Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2020r.  Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

RAPORT

Zapraszamy do naszego sklepu on-line!

Zachęcamy do korzystania z naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.dektra.pl/ bądź klikając w zakładkę “SKLEP” na naszej stronie.

Czeka tam na Państwa szerszy niż do tej pory asortyment w atrakcyjnych cenach. W ofercie produkty dla rolnictwa, budownictwa oraz przemysłu.

Dogodne warunki dostawy oraz płatności.

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zakupów!

Raport za II kwartał 2020 już dostępny

W dniu 12 sierpnia 2020 został opublikowany raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020r. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią

RAPORT FINANSOWY ZA II KWARTAŁ 2020

Informacja o połączeniu Spółek

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”), informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Dektra SA (dalej również: „Spółka Przejmująca”) oraz jej spółki zależnej tj. Indiver SA (dalej również: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, jako Spółka Przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Siatki podtynkowe z indywidualnym nadrukiem

Informujemy o wprowadzonej nowości do oferty siatek podtynkowych. Aktualnie istnieje możliwość zamówienia siatek z włókna szklanego z indywidualnym nadrukiem. Zachęcamy do składania zamówień.

Raport za I kwartał 2020

W dniu 12 maja 2020 został opublikowany Jednostkowy i skonsolidowany raport Dektra SA za I kwartał 2020r.  Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

RAPORT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA

Informujemy o planowanym na dzień 6.05.2020 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dektra SA.

Czytaj dalej

Zmiany rozliczeń podatku VAT dla folii typu stretch

Nie ma takiej sfery gospodarczej, aby była ona wolna od zmian legislacyjnych. Tym razem mowa o modyfikacjach w zakresie rozliczania należności z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), która wpłynęła na obowiązki dotyczące obrotu folią typu stretch, która między innymi znajduje się w naszej ofercie handlowej. Ten rodzaj folii (i tylko ten!), sklasyfikowany wg PKWiU pod pozycją nr 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami został bowiem wpisany do załącznika nr 15 ustawy VAT jako towar objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności począwszy od dnia 1 listopada 2019 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Dla Sprzedawcy – gdy wartość brutto transakcji dotyczącej folii stretch, realizowanej pomiędzy podatnikami VAT, wynosi co najmniej 15 000 zł, musi on obligatoryjnie wskazać na fakturze zapis Mechanizm podzielonej płatności.

Dla Nabywcy – obowiązek zastosowania przelewu bankowego z opcją podzielonej płatności, w efekcie której kwota odpowiadająca podatkowi VAT na fakturze zasili specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Warto nadmienić, że folia typu stretch zanim została objęta obowiązkiem płatności podzielonej znajdowała się od dnia 1 stycznia 2017 roku w grupie towarów wrażliwych. Taka sytuacja rodziła niebezpieczeństwo zapłaty podatku za swojego nieuczciwego kontrahenta. Obecna sytuacja prawna, chociaż może być uznana za kłopotliwą przy realizacji, niesie ze sobą bezpieczeństwo dla nabywcy, jeśli dokona zapłaty we właściwy sposób.