Raport roczny 2021

W dniu 10 marca 2022 opublikowany został Raport roczny za rok obrotowy 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, znajdującą się w linku poniżej :

Raport roczny Dektra SA za rok 2021