8 dywidend od spółek z NewConnect, w tym 4 z bardzo wysoką stopą dywidendy powyżej 9%, a nawet 14% i 16%

8 dywidend od spółek z NewConnect, w tym 4 z bardzo wysoką stopą dywidendy powyżej 9%, a nawet 14% i 16%

Zarządy spółek z NewConnect dopiero zaczynają podawać rekomendacje dotyczące wypłat dywidendy w 2023 r. Jest ich zdecydowanie mniej niż na głównym parkiecie GPW, ale już teraz zebraliśmy 8 propozycji wypłaty zysku. Połowa spółek może pochwalić się atrakcyjną stopę dywidendy, sięgającą od 9 do kilkunastu procent.

Część omawianych spółek ma już długą historię wypłat dywidend. co może być dodatkowym argumentem dla inwestorów, którzy zwracają uwagę na stabilność i regularność podziału zysków. Sezon dywidendowy dopiero się zaczyna, a więc możemy spodziewać się kolejnych rekomendacji wypłaty dywidendy od spółek z NewConnect.

Spółki z NewConnect rekomendujące wypłatę dywidendy

Dektra (DKR)

Najwyższą stopę dywidendy 16% osiąga propozycja od spółki Dektra #DKR. Do wypłaty ma być przeznaczony cały zysk netto za 2022 r. w kwocie 2,198 mln zł nieznacznie powiększonej o 10 tys. zł pochodzące z kapitału zapasowego. Inwestorzy otrzymają więc 2,00 zł na akcję, czyli nieco mniej niż w poprzednim roku.

Co ciekawe, Dektra wypłaca regularnie dywidendy aż od 11 lat, czyli od debiutu na rynku NewConnect. Aby móc uczestniczyć w wypłacie dywidendy, należy posiadać akcje spółki na rachunku po sesji 5 lipca. Wypłata nastąpi 22 sierpnia.

Centrum Finansowe (CFS)

Bardzo wysoka jest też rekomendacja od Centrum Finansowego #CFS. Zarząd poinformował o chęci wypłaty 0,65 zł na akcję, mimo że do tej pory nie ogłoszono jeszcze wartości zysku netto za 2022 r. – zostanie on podany 31 marca. Wcześniej zarząd informował o chęci rekomendacji 70% zysku na dywidendę. Stopa dywidendy, w odniesieniu do kursu akcji z 24 marca, wynosi aż 14,3%. Centrum Finansowe SA wypłacało dywidendy między 2013, a 2015 rokiem. Następnie, po długiej przerwie, wznowiło wypłaty w 2021 r.

Examobile (EXA)

Examobile #EXA ogłosił chęć pierwszej w historii spółki wypłaty zysku. Spółka podzieli się z akcjonariuszami całym zyskiem netto w kwocie 1.341.937,34 zł uzupełnionym nieprzypadkowej wysokości kwotą 913.062,66 zł pochodzącej z kapitału zapasowego. Suma obu składników przekłada się bowiem na wypłatę równo 1,00 zł na akcję. Stopa dywidendy jest więc dość wysoka i wynosi obecnie 13,8%.

Gamivo (GMV)

Stopą dywidendy powyżej 9% może też pochwalić się Gamivo #GMV. Jednocześnie jest to pierwsza wypłata zysku w historii spółki. Do akcjonariuszy trafi ok. 64% zysku za 2022 r. w kwocie 10,42 zł na akcję. Zarząd poinformował także o dacie dywidendy przypadającej na 5 maja (akcje trzeba posiadać dwa dni giełdowe wcześniej, czyli 2 maja). Wypłata nastąpi 19 maja.

Platige Image (PLI)

Drugą dywidendę w historii wypłaci Platige Image #PLI. Tym razem do inwestorów trafi ok. 43% zysku netto w kwocie 1,15 zł na akcję. Czyli niemal dwukrotnie więcej w stosunku do wypłaty w 2022 r. wynoszącej 0,60 zł na akcję. Stopa dywidendy przy kursie z piątku 24 marca wynosi 3,9%.

Cyfrowe Centrum Serwisowe (CCS)

Cyfrowe Centrum Serwisowe #CCS ma długą historię wypłat dywidendy sięgającą 2013 r. Zyski były wypłacane regularnie do 2018 r. włącznie. Następnie, po dwuletniej przerwie, spółka wznowiła podziały zysku. W roku 2021 inwestorzy otrzymali 0,20 zł na akcję, a w 2022 już 0,23 zł na akcję.

W tym roku do akcjonariuszy ma trafić 0,24 zł na akcję, ale już w grudniu została wypłacona zaliczka w wysokości 0,14 zł. Więc teraz wypłacona zostanie pozostała, ostatnia część, czyli 0,10 zł na akcję.

Forever Entertainment (FOR)

To już druga wypłata od spółki Forever Entertainment #FOR, W zeszłym roku do akcjonariuszy trafiła dywidenda w wysokości 0,03 zł na akcję, Tym razem wypłata jest znacznie większa w kwocie 0,10 zł na akcję i stanowi 28% zysku netto.

Robinson Europe (RBS)

Szóstą dywidendę w historii ma zamiar wypłacić Robinson Europe #RBS. Spółka dzieli się zyskiem od 2017 r. z jedyną przerwą w 2020 r. Tym razem do akcjonariuszy trafi 31% zysku netto, co przekłada się na dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję, czyli mniej niż wypłaty z poprzednich dwóch lat wynoszące 0,10 zł na akcję każda. By otrzymać prawo do dywidendy, należy posiadać akcje po sesji w dniu 21 czerwca. Wypłata nastąpi 30 czerwca.

W tabeli poniżej zebraliśmy podane rekomendacje dotyczące wypłaty dywidend od zarządów spółek z NewConnect. Obliczyliśmy też stopę dywidendy na podstawie kursu z zamknięcia sesji w dniu 24 marca 2023 r.
Źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/dywidendy/20230327/dywidendy-newconnect-2023