FOLIA BUDOWLANA

Folia o najszerszym zastosowaniu w budownictwie. Przeznaczona do wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu warstwy poślizgowej na nawierzchnie tarasów, okresowych zabezpieczeń połaci dachowych, a także umocnień wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydro-technicznych. Stanowi ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem a także jako osłona zabezpieczających elewacje, okna, tymczasowo składowane materiały budowlane, itp.