FOLIA BUDOWLANA

FOLIA BUDOWLANA

chroni przed warunkami atmosferycznymi

duża elastyczność

chroni przed wilgocią

Folia o najszerszym zastosowaniu w budownictwie. Przeznaczona do wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu warstwy poślizgowej na nawierzchnie tarasów, okresowych zabezpieczeń połaci dachowych, a także umocnień wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydro-technicznych. Stanowi ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem a także jako osłona zabezpieczających elewacje, okna, tymczasowo składowane materiały budowlane, itp.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844