Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki DEKTRA SA za rok obrotowy 2016

W dniu 24 marca Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z  treścią raportów:

Raport jednostkowy DEKTRA SA za rok 2016.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej DEKTRA SA za 2016.pdf