Akcje Spółki DEKTRA SA ponownie zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus

W dniu 29 marca 2017 roku Giełda Papierów Wartościowych przeprowadziła kolejną okresową weryfikację i kwalifikację akcji do segmentów rynku NewConnect.

W jej wyniku akcje Spółki DEKTRA SA zostały ponownie zakwalifikowane do najbardziej prestiżowego segmentu NewConnect Focus.

Dla przypomnienia, w ramach dokonanej w roku 2016 zmiany struktury rynku utworzone zostały trzy segmenty, do których kwalifikowane są wszystkie spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert).