Konkurs „The Best Annual Report 2016”

Miło nam poinformować, iż w tegorocznej edycji konkursu „The Best Annual Report 2016” udział bierze Jednostkowy Raport Roczny 2016 Spółki Dektra SA.

O tytuł najlepszego raportu rocznego mogą ubiegać się wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Ideą konkursu jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co również wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny.

Partnerem strategicznym konkursu jest GPW w Warszawie S.A.