Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2017.

W dniu 14 listopada br.  Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2017.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z  treścią raportów:

 

Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za III kwartał 2017r.

Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za III kwartał 2017r_analiza finansowa