Gazele Biznesu 2017 rozdane

Miło nam poinformować, że Spółka Dektra po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów w corocznym rankingu Gazel Biznesu.

Tytuł Gazeli Biznesu nieprzerwanie od roku 2000 przyznawany jest dobrze zarządzanym, uczciwym i cieszącym się dobrą kondycją finansową małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, które spełniają poniższe kryteria:
• rozpoczęcie działalności przed rokiem 2014 i prowadzenie jej nieprzerwanie do dziś
• w roku bazowym 2014 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
• w latach 2014-2016 z roku na rok odnotowywano wzrost przychodów ze sprzedaży
• w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
• firma umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)

Wyszukiwaniem podmiotów spełniających kryteria rankingowe zajmują się analitycy wywiadowni gospodarczej Coface Polska.

Uroczysta gala przyznania tytułu Gazeli Biznesu odbyła się w dniu 8 lutego 2018 w CKK Jordanki w Toruniu.