Benchmark

Opublikowano 29 stycznia 2016

Jest to instrument finansowy, który stanowi punkt odniesienia dla oceny wyników (np. zarządzania portfelem papierów wartościowych). Takim punktem odniesienia może być np. indeks giełdowy.