Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę. Na WGPW funkcjonują zasadniczo dwa typy indeksów, indeksy główne i indeksy branżowe. Pierwsze z nich to WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR , TECHWIG, NIF. Drugie zaś to, WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG Spożywczy i WIG Telekomunikacja.