Hedging

Strategia zabezpieczająca się przed ryzykiem wahań cen. Umożliwia zagwarantowanie przyszłej ceny sprzedaży bądź zakupu między innymi akcji, towarów czy też walut po bieżącej cenie terminowej.
Z reguły transakcje hedgingowe polegają na kupnie odpowiednich instrumentów finansowych. Jednak każda transakcja minimalizująca ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany ceny, jest transakcją hedgingową.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.