Transakcje hedgingowe

(ang. hedge transactions) To transakcje zawierane z chęci uchronienia się przed niekorzystnymi zmianami cen walorów w przyszłości. Transakcja hedgingowa polega na równoczesnym zawarciu z transakcją rzeczywistą terminową odwrotnej do niej transakcji nierzeczywistej. Termin realizacji transakcji nierzeczywistej jest z reguły bliski do terminu realizacji transakcji terminowej rzeczywistej. Wynik transakcji hedgingowej (zysk lub strata) jest rezultatem łącznego rozliczenia obydwu transakcji (rzeczywistej i nierzeczywistej).

Rozróżnia się:

  • hedging sprzedażowy (ang. selling hedge) – zawierany w celu zabezpieczenia się przed spadkiem cen,
  • hedging zakupowy (ang. buying hedge) – zawierany w celu zabezpieczenia się przed wzrostem cen
  • hedging mieszany (ang. cmss hedge) – stosowany w odniesieniu do walorów, dla których nie istnieje rynek transakcji nierzeczywistych (poprzez zabezpieczenie się na innym walorze).