Zysk

Dodatni wynik działalności gospodarczej osiągany, gdy przychody są większe od kosztów ich uzyskania, a także korzystne rezultaty osiągnięte w każdym działaniu. Przedsiębiorstwo wygospodarowujące zysk jest przedsiębiorstwem rentownym.