Makler

Opublikowano 1 lutego 2016

Osoba posiadająca uprawnienia do pośrednictwa w transakcjach kupna i sprzedaży towarów lub papierów wartościowych w zamian za określoną prowizję od wartości transakcji.