Makler

Osoba posiadająca uprawnienia do pośrednictwa w transakcjach kupna i sprzedaży towarów lub papierów wartościowych w zamian za określoną prowizję od wartości transakcji.