Obligacja

Opublikowano 1 lutego 2016

Papier wartościowy stwierdzający, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.