Obligacja

Papier wartościowy stwierdzający, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.