Value Added Tax

VAT – Jest to podatek od wartości dodanej, w Polsce występuje jako podatek od towarów i usług. Jest podatkiem pośrednim, przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług a podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.