Value Added Tax

VAT – Jest to podatek od wartości dodanej, w Polsce występuje jako podatek od towarów i usług. Jest podatkiem pośrednim, przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług a podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto.