Ład korporacyjny

Opublikowano 1 lutego 2016

Podstawowe informacje o spółce

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej.

Najważniejszą i mającą największy udział w wartości sprzedaży kategorią oferowanych materiałów są artykuły przeznaczone dla branży budowlanej (w 2012 r. było to ok. 87% wartości sprzedanych towarów). Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne. W rolnictwie i ogrodnictwie towary Spółki stosowane są natomiast do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Dektra dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych.

Opis rynku na którym działa spółka

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez Spółkę Dektra towary jest ilość realizowanych inwestycji budowlanych takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej) oraz remonty istniejących budynków (w szczególności prace termomodernizacyjne). Spółka w 2011 r. zaistniała na rynku dostaw materiałów dla budownictwa infrastrukturalnego (głównie drogowego), tj. geowłókniny polipropylenowe, goemembrany PEHD, geochrony PCV oraz geochrony HDPE.

Spółka działa na bardzo rozdrobnionym rynku. Działalność o podobnym profilu prowadzi, ok. 150 podmiotów. W dużej części są to podmioty działające lokalnie, tzn. takie, których teren działania obejmuje od jednego do trzech województw. Należy zauważyć, że działalność konkurencyjna jest prowadzona co do zasady ze strony firm dystrybucyjnych a nie producentów. Producenci rzadko i w niewielkiej części realizują swoją sprzedaż do grupy docelowej odbiorców Dektra SA.

Rynek producentów siatki podtynkowej w Polsce nie jest szczególnie rozwinięty, stąd zdecydowana większość tego wyrobu budowlanego oferowanego w kraju jest importowana. Importerzy siatki stanowili przez długi czas grupę mocno rozdrobnioną, zazwyczaj krótkotrwale funkcjonującą w tym obszarze. Obecnie obserwowane są zmiany w świadomości dystrybutorów, którzy dostrzegli korzyści ze wspólnych działań. Dowodem tego jest powstawanie grup importowych, a także stricte handlowych, w których podmioty prowadzą wspólną politykę marketingową i wspólnie negocjują ceny z dostawcami.

Część przedsiębiorców wyspecjalizowało się w handlu wyłącznie tym asortymentem, jednakże dla części podmiotów siatka stanowi jedynie uzupełniający dodatek do oferty handlowej. Rynek stoi w przededniu konsolidacji i udziały rynkowe najdynamiczniejszych podmiotów mogą w najbliższych latach wzrosnąć. Do najważniejszych konkurentów Spółki Dektra realizujących sprzedaż siatki podtynkowej na terenie całego kraju jest Selena, CB S.A., Wkręt-Met, AKE-NET Sp. z o.o., Caparol, STO. Do najważniejszych konkurentów realizujących sprzedaż folii dachowych na terenie całego kraju jest Foliarex, Marma, Du Point, Dorken, CB S.A., MDM S.A., oraz IVT Polska. Do najważniejszych konkurentów realizujących sprzedaż folii budowlanych i ochronnych należą takie firmy jak: OBR SA, Foliarex, Marma, Selena, Erg Bieruń

Zarys planów strategicznych spółki

Spółka Akcyjna Dektra jest czołowym polskim producentem i dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa oraz siatki podtynkowej z włókna szklanego. Działania Zarządu Spółki mają na celu wykorzystanie posiadanego potencjału w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji obranych kierunków rozwoju.

Dektra SA koncentruje się na konsekwentnym zwiększaniu sprzedaży przy ścisłej kontroli parametrów rentowności. Obecna strategia handlowa zakłada rozwijanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji tj. współpraca z dużymi sieciami handlowymi i grupami zakupowymi oraz sprzedaż detaliczna.

Spółka zamierza poszukiwać i systematycznie wprowadzać do oferty nowe produkty. Działania Zarządu Spółki koncentrować się będą na zwiększaniu udziału w sprzedaży produktów pod markami własnymi. Przewagę konkurencyjną Zarząd planuje osiągnąć poprzez nadanie produktom pod markami własnymi nowych, innowacyjnych właściwości. W tym celu podjęta została współpraca z jednostkami badawczo – rozwojowymi.

W styczniu 2011 r. powołano Spółkę Akcyjną Indiver, której głównym udziałowcem została Dektra SA. Zadaniem spółki zależnej jest produkcja folii dla budownictwa, wyrobów dla rolnictwa oraz pozyskiwanie atestów i wprowadzanie na rynek kolejnych wyrobów budowlanych.

Kierunki rozwoju Dektra SA zakładają poszerzanie kanałów dystrybucji produktów. W tym celu Zarząd Spółki planuje przejęcia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, mających stać się narzędziem do zwiększenia sprzedaży i osiąganych zysków. Spółka planuje poszukiwać dystrybutorów i producentów wyrobów zbliżonych do stanowiących jej obecną ofertę, a także zajmujących się obsługą rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.