Folie rolnicze i ogrodnicze z tworzyw biodegradowalnych

Tworzywa biodegradowalne są dziś istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Są alternatywą dla tworzyw niebiodegradowalnych, których odpady stanowią duży problem. Coraz częściej tradycyjne tworzywa z surowców petrochemicznych zastępowane są polimerami odnawialnymi i ulegającymi degradacji w środowisku naturalnym

Większość polimerów biodegradowalnych jest jak na razie zbyt droga aby móc mówić o ich masowym wykorzystywaniu. IIMPiB w Toruniu prowadzi badania nad najpopularniejszym polimerem biodegradowalnym jakim jest skrobia modyfikowana (TPS). Jest ona jak dotychczas jedynym polimerem biodegradowalnym, który może konkurować z tradycyjnymi tworzywami termoplastycznymi.

Zadaniem projektu jest odpowiednia modyfikacja skrobi, dobór takich dodatków, które umożliwią jej przetwarzanie tradycyjnymi metodami. Stworzenie odpowiedniej receptury pozwoli na określenie wymaganych cech wytrzymałościowych i fizykochemicznych wyrobów z TPS. Ważnym zadaniem jest też opracowanie odpowiednich warunków zarówno otrzymywania jak i późniejszego przetwarzania tworzywa biodegradowalnego na bazie skrobi.

Zobacz artykuł