Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2011 roku

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa była w marcu wyższa o 24,2% niż przed rokiem i o 42,4% w porównaniu z lutym 2011 roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 15,2% niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 3,1% w porównaniu z lutym 2011. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-marzec 2011r. był o 18,8% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Słabsze natomiast okazały się wyniki produkcji przemysłowej. Według wstępnych danych w marcu bieżącego roku była zaledwie o 7,0% wyższa niż przed rokiem i o 15,3% wyższa w porównaniu z lutym 2011r. Niższa niż prognozowana dynamika wzrostu produkcji przemysłowej oraz wysoka dynamika w budownictwie może wskazywać na zbliżający się szybki wzrost inwestycji w tym sektorze.

produkcja budowlano-montazowa 2011