Dektra S.A. zarejestrowała emisje akcji serii C oraz D

Zmierzająca na NewConnect Dektra S.A. zarejestrowała podwyższenie kapitału zakładowego. Zarejestrowane emisje to: 4.000 akcji serii C zaoferowanych pracownikom Spółki oraz 100.000 akcji serii D wyemitowanych w ramach oferty prywatnej w dniach 18-31 marca 2011 roku. Z obu emisji łącznie Spółka pozyskała ok. 1,28 mln zł.