Dektra zmierzająca na NewConnect podwyższyła kapitał zakładowy

W ramach oferty prywatnej firma wyemitowała (w dniach 18-31 marca) 100 tys. akcji serii D i 4 tys. akcji serii C (przeznaczonych dla pracowników firmy). Z obu emisji pozyskała łącznie ok. 1,3 mln zł. Popyt na akcje z emisji prywatnej przekroczył wartość oferty, stąd o przydziale akcji decydowała kolejność zgłoszeń.