Informator Dektra S.A.

29 marca 2011r. sukcesem zakończyła się prywatna emisja akcji Spółki, 31 marca 2011r. inwestorzy dostali informację o liczbie przydzielonych akcji. Popyt zgłaszany przez inwestorów przekroczył wartość oferty, stąd o przydziale zadecydowała…

Zobacz artykuł