Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2011 r.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była we wrześniu br. o 7,7% wyższa niż przed rokiem i o 13,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,1% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,9% w porównaniu z sierpniem br.

Zobacz artykuł