Fundusze łaskawiej patrzą na NewConnect

TFI zwiększają zaangażowanie na alternatywnym rynku. Oceniają, że jest szansa na zyski większe niż na głównym parkiecie. Podkreślają, że wada NC to mała płynność. W pierwszym półroczu zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na NewConnect wzrosło o blisko 20 proc. Specjaliści są zdania, że będzie rosło w dalszym ciągu.

Zobacz artykuł