DEKTRA – Akcjonariusze mogą liczyć na dywidendę

Zarząd spółki Dektra będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,61 mln zł do podziału między akcjonariuszy spółki w formie dywidendy. Rekomendowana do wypłaty kwota stanowi 86,53 proc. spodziewanego zysku netto w 2011 r. Według opinii Zarządu Spółki, odpowiedni termin do przeprowadzenia wypłaty dywidendy to marzec 2012 r.

Zobacz artykuł