Wypłata dywidendy w spółce Dektra S.A. przegłosowana

Na wczorajszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dektra S.A. między innymi odbyło się  głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy.

Zobacz artykuł