Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2012 r

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w marcu br. o 0,7% wyższa niż przed rokiem i o 10,7% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% niższym w porównaniu z lutym br.

Zobacz artykuł