Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2012 r.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. niższa o 5,0% niż przed rokiem i o 5,7% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,7% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z lipcem br.

Zobacz artykuł