Branżowe problemy obniżyły zyski

Swoje skonsolidowane rezultaty przekazała Grupa Dektra SA. Chociaż wynik netto okazał się słabszy niż rok wcześniej, to władze Spółki nie tracą nadziei i z optymizmem zapatrują się na kolejne okresy. Maciej Stefański, prezes Dektry stwierdza, że 2012 rok to okres wzrostu znaczenia podmiotu zależnego – Indiver SA.

Zobacz artykuł