Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w październiku 2013

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. o 3,2% niższa niż przed rokiem, a w porównaniu z wrześniem br. o 14,3% wyższa.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 6,1% niższym o niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z wrzesniem br wzrosła o 2,3%.

Zobacz artykuł