Zadeklarowana dotąd łączna kwota dywidend wynosi ponad 16,1 mld zł

Z zestawienia PAP wynika, iż łączna kwota dywidend przekroczy 16 mld zł. Na rynku NewConnect najwyższą stopę dywidendy oferuje Dektra – 11,5 proc.

Zobacz artykuł