IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

chroni przed warunkami atmosferycznymi

chroni przed wilgocią

izolacja akustyczna

przeciw uderzeniom

Izolacja  kubełkowa  przeznaczona jest do ochrony  fundamentów, ścian i stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem. Dzięki zastosowaniu wytłoczeń powstaje szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku a izolacją, która zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając w ten sposób nadmiernemu zawilgoceniu budynku.  Wytłoczenia uniemożliwiają dodatkowo przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Zakres produktów: szerokość 1; 1,5; 2 i 2,5 m a długość 20 mb.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844