GEOWŁÓKNINA

GEOWŁÓKNINA

produkt ekologiczny

grzybo i pleśnioodporna

funkcja filtrująca

Geosyntetyk charakteryzujący się dużą odpornością na przebicie oraz zdolnością do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Stanowi zabezpieczenie brzegów rzek, ochronę wybrzeży przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służy do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewnia długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844