FOLIA OGRODNICZA

FOLIA OGRODNICZA

izolacja termiczna

odporna na promienie UV

odporna na przebicia

UV protect

Wytrzymała na przebicia i stabilizowana dodatkiem UV ma zastosowanie do osłony upraw w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, a także przy budowli tuneli ogrodniczych. Folię cechuje selektywna przepuszczalność promieniowania podczerwonego  oraz nieprzepuszczalność dla pary i gazów, co doskonale wpływa na wzrost wydajności upraw. Folię stosować można dla upraw wymagających dużej intensywności światła, zwłaszcza w okresach niskich temperatur czy zachmurzeń, np. kwiatów czy wczesnych odmian warzyw. Zakres produktów: szerokość to 6,8 i 12 m; długość nawoju to 33 mb. Folie występują jako dwu- i czterosezonowe.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844