FOLIA PAROIZOLACYJNA Z WARSTWĄ ALUMINIUM

FOLIA PAROIZOLACYJNA Z WARSTWĄ ALUMINIUM

przeciw uszkodzeniom

izolacja termiczna

chroni przed wilgocią

grzybo i pleśnioodporna

odporna na promieniowanie UV

To wielowarstwowe folie metalizowane, szczelne dla pary wodnej i odbijające promieniowanie cieplne. Ich stosowanie dodatkowo zapobiega stratom ciepła. Mogą być użyte we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych. Stanowią barierę izolacyjną dla pary wodnej oraz dla wiatru.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844