FOLIE DACHOWE

FOLIE DACHOWE

chroni przed warunkami atmosferycznymi

chroni przed wilgocią

izolacja termiczna

paroprzepuszczalność

Folie i membrany dachowe stosowane są jako zabezpieczenie konstrukcji dachu i jego izolacji termicznej przed zawilgoceniem, śniegiem i kurzem. Mikroperforacja folii wspomaga proces odprowadzania nadmiaru pary wodnej, która znajduje się w konstrukcji dachu. Ze względu na parametry związane ze zdolnością do transportu pary wodnej folie wstępnego krycia dzielimy na trzy podstawowe grupy: folie o niskiej paroprzepuszczalności, membrany wysoko paroprzepuszczalne, a także folie paroizolacyjne. Użycie folii dachowych pozwala na znaczne skrócenie prac dekarskich oraz oszczędność wynikającą z zastąpienia tradycyjnego deskowania i papy.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844