GEOMEMBRANA

GEOMEMBRANA

chroni przed wilgocią

wytrzymała na rozerwanie

odporna na działanie środków chemicznych

odporna na promienie UV

Wykonana z HDPE i odporna na działanie promieni UV oraz na korozję chemiczną, biologiczną, kwasy, zasady i alkalia ma zastosowanie przy budowie składowisk odpadów, kanałów wodnych, wałów przeciwpowodziowych  i sztucznych zbiorników wodnych  oraz uszczelnianie zbiorników żelbetowych i stalowych.

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844