Ciekawe spółki z New Connect

To, co jest najciekawsze to polityka dywidendowa – spółka przeznacza 100% zysku na dywidendę i od 2012 roku stopa dywidendy wynosi co roku ok. 10%

Zobacz artykuł