Analiza fundamentalna

Technika analizy rynku finansowego opierająca się na studiowaniu czynników określających wyniki finansowe firm, takich jak sprzedaż, zyski i dywidendy.
Analizie fundamentalnej mogą podlegać przykładowo przedsiębiorstwa, ale również waluty czy towary.