Analiza techniczna

Proces studiowania zmian kursów instrumentów finansowych, liczby przeprowadzonych transakcji oraz całej gamy wskaźników odzwierciedlających zmiany popytu i podaży na rynku. Analiza techniczna ma na celu przewidzenie przyszłych kursów giełdowych. Analizie technicznej podlegają ceny akcji, obligacji, walut, towarów jak również innych nie wymienionych tutaj instrumentów.