Arkusz zleceń

Uporządkowane (według cen) zestawienie zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na danej sesji. Wraz z systemem Warset pojawiła się możliwość ujawnienia arkusza na potrzeby inwestorów, tak by na jego podstawie mogli podejmować decyzje inwestycyjne.