Bank korespondent

(ang. correspondent bank) Bank krajowy lub zagraniczny działający jako organ upoważniony przez inny bank lub organizację finansową do ich reprezentacji na danym rynku.
W zależności od rodzaju prowadzonego dla banku rachunku wyróżniamy:

  • Bank korespondent “nostro” – prowadzący dla banku rachunek “nostro”
  • Bank korespondent “loro” – prowadzący dla banku rachunek “loro”

Ze względu na siedzibę korespondentów “nostro” i “loro” rozróżnia się korespondentów krajowych i zagranicznych.