Jednostki rozrachunkowe

Są to wielkości, w których fundusze publikują wartość składek wpłaconych na konta członków. Znając liczbę posiadanych na swoim koncie jednostek rozrachunkowych możemy policzyć wartość kapitału w funduszu. Jest to iloczyn liczby jednostek oraz wartości jednostki w danym dniu.